Sinds 1995 uw deskundige partner voor advies en uitvoering op het gebied van milieu, bouw en ruimte

U bent hier: HomeAdvisering overheden > (Externe) veiligheid BEVI/BRZO-bedrijven

(Externe) veiligheid BEVI/BRZO-bedrijven

Ervaring met (externe) veiligheid

Opifex heeft veel ervaring op het gebied van BEVI* en/of BRZO 2015**. Zo kunnen wij voor u Veiligheidsrapporten, PBZO-documenten, risicoanalyses en bedrijfsnoodplannen beoordelen, al dan niet in samenhang met een vergunningaanvraag. Ook hebben wij medewerkers in dienst met auditervaring op het gebied van BRZO. Indien gewenst kunnen wij u derhalve ook ondersteunen bij de uitvoering van specifieke controles of het beoordelen van BRZO-rapportages.

Opifex wordt regelmatig gevraagd voor het uitvoeren van GAP-analyses. Dit geldt bijvoorbeeld voor olieterminals welke moeten voldoen aan PGS 29 of opslaglocaties voor verpakte gevaarlijke stoffen welke vallen onder PGS 15. Uiteraard kan Opifex ook GAP-analyses uitvoeren voor andere PGS-richtlijnen. Indien gewenst geven we bij de rapportages tevens oplossingsroutes voor geconstateerde knelpunten.

Externe veiligheid speelt ook een rol voor de bedrijven die niet onder het BRZO vallen. Vaak is dit in het kader van het BEVI maar er zijn ook situaties denkbaar die niet onder deze regels vallen maar waarbij (externe) veiligheid toch een aandachtspunt is. Dit kan en zal per situatie anders zijn. Ook speelt (externe) veiligheid steeds nadrukkelijker een rol bij de planontwikkeling en bij ruimtelijke adviezen. Ook in deze gevallen bent u bij Opifex aan het goede adres.

Maatwerk

Opifex levert maatwerk. U krijgt een advies dat is toegespitst op uw vraag. Van de toepassing van PGS-richtlijnen*** tot bedrijfsnoodplannen en veiligheidsrapporten. Voor zeer specialistische zaken werken wij samen met deskundige, gecertificeerde bureaus. Zoals bij het beoordelen en narekenen van een milieurisicoanalyse (MRA) of een kwantitatieve risicoanalyse (QRA). Daarbij geeft onze projectleider u de zekerheid van een grondige en vakkundige controle. Hij zorgt ook voor afstemming met andere stukken zoals bijvoorbeeld de aanvraag of het veiligheidsrapport.

* BEVI: Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
** BRZO 2015: Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015
*** PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Referenties bedrijven

Referenties overheden

Nieuws