Al 21 jaar uw deskundige partner voor advies en uitvoering op het gebied van milieu, bouw en ruimte

U bent hier: Home

Advisering
bedrijven

Advisering
overheden

Projectbegeleiding
en -realisatie

Welkom op onze website!

Bij ons bent U het uitgangspunt

Opifex vindt het belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom bent u, net als bij onze werkzaamheden, ook op onze website het uitgangspunt. Door hierboven te kiezen voor ‘advisering bedrijven’, ‘advisering overheden’, ‘projectbegeleiding en- realisatie’ gaat u direct naar dat deel van onze site dat voor u relevant is. Overbodige informatie slaat u daardoor in één keer over. En dat is wel zo efficiënt!

Opifex: milieu-advies en projecten

Opifex bestaat uit Milieu-adviesbureau Opifex b.v. en Opifex Projecten b.v. De enthousiaste adviseurs van deze twee bedrijfsonderdelen werken nauw met elkaar samen. Zo maken wij optimaal gebruik van elkaars expertise.

Het milieu-adviesbureau adviseert bedrijven en overheden op het gebied van milieu, bouw en ruimte. Hierbij zijn wij gespecialiseerd in vergunningen- en/of handhavingsvraagstukken. In onze advisering leveren wij altijd maatwerk. Daarnaast fungeren onze adviseurs vaak als vraagbaak voor uw organisatie.

Opifex Projecten ontwikkelt, neemt aan of begeleidt bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

Onze missie

Onze werkwijze kenmerkt zich door brede kennis en duidelijke, eerlijke advisering. Ons credo is daarbij: afspraak is afspraak. We werken steeds naar een helder en bruikbaar advies dat op uw specifieke situatie is afgestemd.  Onze doelstelling daarbij is dat wij “ontzorgen” zodat u zich kunt blijven richten op uw eigen bedrijfsvoering.

    


Naar medewerkers »

Nieuws

Augustus 2016

Kleinere veiligheidsafstanden voor LPG-tankstations

Vanaf 1 juli 2016 gelden kleinere veiligheidsafstanden voor alle LPG-tankstations. Hiervoor is een totaalpakket aan maatregelen in werking getreden. Het totaalpakket bestaat uit:
•    wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (hierna: Revi) in verband met het verkleinen van afstanden voor LPG-tankstations;
•    de Safety Deal hittewerende bekleding op LPG-autogastankwagens;
•    de Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval.


Wijziging Revi
De wijziging van de Revi is een uitvloeisel van het ‘Convenant LPG-autogas 2005‘. De belangrijkste veiligheidsmaatregel was het realiseren van hittewerende coating op LPG-tankwagens. Uit onderzoeken van TNO blijkt dat hiermee de kans op een BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) aanzienlijk wordt verkleind dan wel vertraagd.

In ruil daarvoor zou de staatssecretaris de in acht te nemen veiligheidsafstanden (ook wel risicocontouren) tussen LPG-tankstations en (beperkt) kwetsbare objecten in de Revi verkleinen. Met de wijziging van de Revi per 1 juli 2016 gelden nu de volgende in acht te nemen veiligheidsafstanden:

2016-08 tabel veiligheidsafstanden Revi.jpg

Dat betekent dat LPG-tankstations en (beperkt) kwetsbare objecten op kortere afstand van elkaar gerealiseerd kunnen worden.

Safety Deal
De Safety Deal is een overeenkomst gesloten tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Vereniging Vloeibaar Gas (hierna: VVG). Daarin wordt verwezen naar de NTA 8820 die voor hittewerende bekleding is ontwikkeld. Daarnaast verbindt de VVG zich ertoe dat haar leden enkel bevoorraden met LPG-tankwagens, voorzien van hittewerende coating. Ook ondersteunende partijen, zoals de BOVAG en de BETA, hebben de Safety Deal ondertekend en zullen zich inspannen voor een correcte uitvoering van de Safety Deal.

Hiermee is verzekerd dat alle Nederlandse LPG-tankstations worden bevoorraad met LPG-tankwagens die zijn voorzien van hittewerende coating.

Circulaire effectafstanden
Tot slot is de Circulaire onderdeel van het pakket aan maatregelen. Hiermee wordt het bevoegd gezag verzocht om als aanvulling op de (gewijzigde) risicoafstanden uit de Revi, een effectgerichte benadering toe te passen bij het nemen van een besluit dat het mogelijk maakt dat er (meer) personen in de omgeving van een LPG-tankstation aanwezig kunnen zijn. Kort gezegd houdt de praktische invulling van de effectgerichte benadering het volgende in: het bevoegd gezag wordt verzocht om rekening te houden met een effectafstand van 60 meter tot (beperkt) kwetsbare objecten en een effectafstand van 160 meter tot zeer kwetsbare objecten. Het bevoegd gezag kan van deze effectafstanden gemotiveerd afwijken, bijvoorbeeld door het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Met de effectbenadering die de Circulaire introduceert is er ruimte gemaakt om naar een locatiegerichte oplossing te zoeken. Op deze manier wordt voor ieder LPG-tankstation maatwerk verricht. Hiermee past de regelgeving voor LPG-tankstations volledig binnen de nieuwe Omgevingswet.

Wilt u weten wat deze regelgeving in de praktijk voor u betekent, omdat u bijvoorbeeld eigenaar bent van een tankstation of er zich in de buurt van uw bedrijf of woning een LPG-tankstation vestigt, dan staat Milieu-adviesbureau Opifex u graag te woord.

Bron: StibbeblogAugustus 2016

Herman en Carlo met succes hun VCA-VOL diploma behaald!

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het VCA-VOL diploma is specifiek bedoeld voor personen met een leidinggevende functie of voor hoofdaannemers. Steeds vaker wordt door opdrachtgevers op locaties het VCA diploma verplicht gesteld. Herman en Carlo hebben onlangs het VCA-VOL diploma met succes behaald.

Juli 2016

Opifex sponsor van Concours Hippique Bergen op Zoom 2016

Opifex was ook in 2016 sponsor van Concours Hippique Bergen op Zoom. Concours Hippique is een paardenevenement dat jaarlijks in het Pinksterweekend plaatsvindt op stadspark "Kijk in de Pot" te Bergen op Zoom.
 


 
   
Kijk in de pot foto 2.jpg

Kijk in de pot foto 1.jpg


Alle nieuwsberichten »

Referenties bedrijven


naar referenties bedrijven »

Referenties overheden


naar referenties overheden »

Milieu-adviesbureau Opifex b.v.
Opifex Projecten b.v.
Guido Gezellelaan 395
4624 GL Bergen op Zoom

KvK Breda
20115565 - Milieu-adviesbureau Opifex b.v.
20115566 - Opifex Projecten b.v.

Ontwerp & bouw website: Vermeulen Steenbergen