Al 21 jaar uw deskundige partner voor advies en uitvoering op het gebied van milieu, bouw en ruimte

U bent hier: Home

Advisering
bedrijven

Advisering
overheden

Projectbegeleiding
en -realisatie

Welkom op onze website!

Bij ons bent U het uitgangspunt

Opifex vindt het belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom bent u, net als bij onze werkzaamheden, ook op onze website het uitgangspunt. Door hierboven te kiezen voor ‘advisering bedrijven’, ‘advisering overheden’, ‘projectbegeleiding en- realisatie’ gaat u direct naar dat deel van onze site dat voor u relevant is. Overbodige informatie slaat u daardoor in één keer over. En dat is wel zo efficiënt!

Opifex: milieu-advies en projecten

Opifex bestaat uit Milieu-adviesbureau Opifex b.v. en Opifex Projecten b.v. De enthousiaste adviseurs van deze twee bedrijfsonderdelen werken nauw met elkaar samen. Zo maken wij optimaal gebruik van elkaars expertise.

Het milieu-adviesbureau adviseert bedrijven en overheden op het gebied van milieu, bouw en ruimte. Hierbij zijn wij gespecialiseerd in vergunningen- en/of handhavingsvraagstukken. In onze advisering leveren wij altijd maatwerk. Daarnaast fungeren onze adviseurs vaak als vraagbaak voor uw organisatie.

Opifex Projecten ontwikkelt, neemt aan of begeleidt bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

Onze missie

Onze werkwijze kenmerkt zich door brede kennis en duidelijke, eerlijke advisering. Ons credo is daarbij: afspraak is afspraak. We werken steeds naar een helder en bruikbaar advies dat op uw specifieke situatie is afgestemd.  Onze doelstelling daarbij is dat wij “ontzorgen” zodat u zich kunt blijven richten op uw eigen bedrijfsvoering.

    


Naar medewerkers »

Nieuws

Oktober 2016

Opifex werkt mee aan voorbeeldcase Deltacom Print-as-a-service (PAAS)

Opifex ervaart de voordelen van Deltacom-Cloud.nl en Print-as-a-Service (PAAS). Zie artikel: https://deltacom.nl/voorbeeldcase/opifex


Oktober 2016

Nieuwe PGS 15 gepubliceerd: PGS 15: 2016

De PGS 15:2011 was slechts een gedeeltelijke actualisatie. Op basis van de opgedane ervaringen de afgelopen jaren en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd (PGS 15:2016 versie 1.0). Met deze actualisatie is daarnaast ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten.

Bij deze actualisatie zijn twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd voor opslagvoorzieningen > 10 ton: 2a en 4. Daarnaast is het ‘lichtere regime’ met betrekking tot brandwerendheidseisen voor de opslag van ADR 8 stoffen vg II en III zonder bijkomend gevaar ook van toepassing geworden op ADR 9 stoffen. Echter, werd er eerst gesproken over ‘zonder bijkomend gevaar’, in deze nieuwe versie van de PGS 15 geldt dit regime alleen voor niet-brandbare en niet-brandonderhoudende stoffen (ADR 8 en 9 vg II en III).

De memo van het RIVM waar in de definitielijst van PGS 15 naar wordt verwezen:

http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/memo%20RIVM%20brandbare%20stoffen%20PGS%2015_Versie3_Definitief_%2021%20maart%202015.pdf

PGS 15: 2016:

http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf

Wilt u weten wat deze nieuwe PGS 15 voor uw bedrijf voor gevolgen kan hebben; naam dan contact op met een van onze deskundige medewerkers.

September 2016

Teamuitje Opifex: een dag vol gezelligheid en samenwerking

Op vrijdag 23 september jl. vond het jaarlijkse teamuitje van Opifex weer plaats. Dit jaarlijkse uitje stond in het teken van samenwerking en gezelligheid. Het weer zat erg mee, het was heerlijk weer! En...het is altijd een verrassing waar we naar toe gaan.

Eerst vertrokken we met de trein naar Middelburg om een foto-puzzeltocht uit te voeren. We moesten bijzondere bouwwerken of opdrukken op monumentale panden zien te vinden. Het was soms een uitdaging maar het is ons gelukt, mede door de goede samenwerking. Tussendoor hebben we genoten van een heerlijke lunch.

In de avond gingen we Indisch koken, wat ook een uitdaging was met benamingen van ingrediënten die wij normaal gesproken niet vaak gebruiken, maar die o zo belangrijk zijn voor de juiste smaak van een gerecht. Het eten was heerlijk en het was gezellig. Kortom: het was een geslaagde dag.

Augustus 2016

Kleinere veiligheidsafstanden voor LPG-tankstations

Vanaf 1 juli 2016 gelden kleinere veiligheidsafstanden voor alle LPG-tankstations. Hiervoor is een totaalpakket aan maatregelen in werking getreden. Het totaalpakket bestaat uit:
•    wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (hierna: Revi) in verband met het verkleinen van afstanden voor LPG-tankstations;
•    de Safety Deal hittewerende bekleding op LPG-autogastankwagens;
•    de Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval.


Wijziging Revi
De wijziging van de Revi is een uitvloeisel van het ‘Convenant LPG-autogas 2005‘. De belangrijkste veiligheidsmaatregel was het realiseren van hittewerende coating op LPG-tankwagens. Uit onderzoeken van TNO blijkt dat hiermee de kans op een BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) aanzienlijk wordt verkleind dan wel vertraagd.

In ruil daarvoor zou de staatssecretaris de in acht te nemen veiligheidsafstanden (ook wel risicocontouren) tussen LPG-tankstations en (beperkt) kwetsbare objecten in de Revi verkleinen. Met de wijziging van de Revi per 1 juli 2016 gelden nu de volgende in acht te nemen veiligheidsafstanden:

2016-08 tabel veiligheidsafstanden Revi.jpg

Dat betekent dat LPG-tankstations en (beperkt) kwetsbare objecten op kortere afstand van elkaar gerealiseerd kunnen worden.

Safety Deal
De Safety Deal is een overeenkomst gesloten tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Vereniging Vloeibaar Gas (hierna: VVG). Daarin wordt verwezen naar de NTA 8820 die voor hittewerende bekleding is ontwikkeld. Daarnaast verbindt de VVG zich ertoe dat haar leden enkel bevoorraden met LPG-tankwagens, voorzien van hittewerende coating. Ook ondersteunende partijen, zoals de BOVAG en de BETA, hebben de Safety Deal ondertekend en zullen zich inspannen voor een correcte uitvoering van de Safety Deal.

Hiermee is verzekerd dat alle Nederlandse LPG-tankstations worden bevoorraad met LPG-tankwagens die zijn voorzien van hittewerende coating.

Circulaire effectafstanden
Tot slot is de Circulaire onderdeel van het pakket aan maatregelen. Hiermee wordt het bevoegd gezag verzocht om als aanvulling op de (gewijzigde) risicoafstanden uit de Revi, een effectgerichte benadering toe te passen bij het nemen van een besluit dat het mogelijk maakt dat er (meer) personen in de omgeving van een LPG-tankstation aanwezig kunnen zijn. Kort gezegd houdt de praktische invulling van de effectgerichte benadering het volgende in: het bevoegd gezag wordt verzocht om rekening te houden met een effectafstand van 60 meter tot (beperkt) kwetsbare objecten en een effectafstand van 160 meter tot zeer kwetsbare objecten. Het bevoegd gezag kan van deze effectafstanden gemotiveerd afwijken, bijvoorbeeld door het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Met de effectbenadering die de Circulaire introduceert is er ruimte gemaakt om naar een locatiegerichte oplossing te zoeken. Op deze manier wordt voor ieder LPG-tankstation maatwerk verricht. Hiermee past de regelgeving voor LPG-tankstations volledig binnen de nieuwe Omgevingswet.

Wilt u weten wat deze regelgeving in de praktijk voor u betekent, omdat u bijvoorbeeld eigenaar bent van een tankstation of er zich in de buurt van uw bedrijf of woning een LPG-tankstation vestigt, dan staat Milieu-adviesbureau Opifex u graag te woord.

Bron: Stibbeblog
Alle nieuwsberichten »

Referenties bedrijven


naar referenties bedrijven »

Referenties overheden


naar referenties overheden »

Milieu-adviesbureau Opifex b.v.
Opifex Projecten b.v.
Guido Gezellelaan 395
4624 GL Bergen op Zoom

KvK Breda
20115565 - Milieu-adviesbureau Opifex b.v.
20115566 - Opifex Projecten b.v.

Ontwerp & bouw website: Vermeulen Steenbergen