RUD Zeeland

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • advisering inzake vergunningverlening (omgevingsvergunning milieu);
  • beoordelen rapportages (veiligheidsrapporten (VR), emissierapportages en uitgangspuntendocumenten (UPD));
  • advisering met betrekking tot (externe) veiligheid.

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex