Varo Energy Retail

Kernactiviteit: distributie van brandstoffen

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • akoestisch onderzoek en plasbrandberekening
  • aanvraag omgevingsvergunning milieu
  • advisering en ondersteuning diverse (lopende) vergunningprocedures
  • inventariseren vergunningsituatie diverse tankstations
  • algemene advisering

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex