Eurosalt Handelmaatschappij

Kernactiviteit: leverancier van zout

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • opstellen aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de brandcompartimentering (vuurlastberekening).

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex