Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij

Kernactiviteit: oliemaatschappij

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • ondersteuning implementatie Bevb;
  • inventarisatie knelpunten externe veiligheid buisleidingen;
  • advies/ondersteuning oplossen knelpunten.

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex