SABIC

Kernactiviteit: chemische fabriek

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

 • opstellen diverse vergunningaanvragen in het kader van de Wabo (milieudeel/bouwdeel) en meldingen: onder andere sloop- en gebruiksmeldingen;
 • opstellen aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet;
 • opstellen vergunningaanvraag ingevolge de Natuurbeschermingswet
  (+PAS berekeningen);
 • jaarlijks opstellen e-MJV;
 • algehele ondersteuning op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu;
 • interne audits;
 • bouwtechnisch advies;
 • ondersteuning milieumanagement systeem;
 • infoverstrekking nieuwe wet- en regelgeving;
 • introductie en implementatie Compliance Management;
 • revisievergunning voor de gehele inrichting;
 • luchtkwaliteitsonderzoeken.

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex