Heros Beheer

Kernactiviteit: afvalverwerking

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • opstellen diverse vergunningaanvragen en meldingen;
  • opstellen acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V, AO/IC) afvalstoffen;
  • ondersteuning zuiveringsheffing;
  • realisatie Digitaal Milieu Logboek.

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex