Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • bedrijfsmilieucontroles (verschillende categorieën);
  • vergunningverlening;
  • beoordeling Veiligheidsrapportages (VR), BRZO 2015, uitgangspuntendocumenten (UPD) en overige milieurapportages;
  • coaching (vakinhoudelijk).

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex