Steinweg Delta Marine Terminal

Kernactiviteit: container overslag en bulkstoffen terminal

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • opstellen diverse aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteiten milieu en bouw;
  • advisering in het kader van handhaving;
  • advies omtrent ruimtelijke ordening en bouw (o.a. brandveiligheid).

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex