XPO Supply Chain Netherlands II

Kernactiviteit: opslag van gevaarlijke stoffen

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • opstellen vergunningaanvragen omgevingsvergunning diverse vestigingen;
  • ondersteuning aanpassing brandbeveiligingsinstallaties en UPD (uitgangspuntendocument);
  • ondersteuning aanpassen VR (veiligheidsrapport) en VBS (Veiligheid Beheer Systeem);
  • advisering rondom opslag gevaarlijke stoffen.

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex