Grondbank Zuid-West Nederland

Kernactiviteit: inname & afzet van grond, levering van grondmengsels, tijdelijke opslag, zeven van grond en bemiddeling

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

Opstellen en indienen aanvraag oprichtingsvergunning (milieu), o.a.:

  • AERIUS-berekening uitvoeren
  • Mer-aanmeldnotitie opstellen
  • Luchtkwaliteitsonderzoek uitvoeren
  • A&V-beleid opstellen
  • Inrichtingstekening opstellen

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex