Service Terminal Rotterdam

Kernactiviteit: tankterminal Maasvlakte

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • uitwerken ontwikkelingsplan;
  • begeleiding bij de aankoop van het terrein;
  • oppervlaktesanering en bodemsanering van het terrein;
  • ontwikkeling & vergunningaanvragen fase 1 (tankpark en aanlegsteiger voor laden, lossen, op- en overslag stookolie en blend);
  • ontwikkeling, bouwbegeleiding, algehele milieugerelateerde ondersteuning, vergunningaanvragen etc. voor tankpark fase 2;
  • opstellen omgevingsvergunningen tijdelijke accommodaties.

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex en Opifex Projecten b.v.