VLS-Group Pernis

Kernactiviteit: grootschalige opslag- en ompakwerkzaamheden van gevaarlijke stoffen

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • opstellen van vergunningaanvragen (WABO) / indienen van meldingen Activiteitenbesluit;
  • begeleiding bij het opstellen van een explosieveiligheidsdocument;
  • milieu gerelateerde ondersteuning in het kader van BRZO / handhaving / brandweerrapportage;
  • advisering rondom opslag en afvullen gevaarlijke stoffen;
  • opstellen van veiligheidsrapporten.

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex