SDU Uitgevers

Kernactiviteit: uitgeven van vakbladen en organiseren van opleidingen

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • het verzorgen van een cursus/workshop ‘opslag gevaarlijke stoffen PGS 15’ aan deelnemers uit het bedrijfsleven belast met veiligheid- en milieutaken, voorjaar 2012;
  • leveren artikel ‘Gevaarlijke lading rondom opslag PGS 15’.

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex