Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • vergunningverlening defensie-inrichtingen;
  • actualisatie PGS 19 t/m 22 Propaan;
  • actualisatie PGS 16 LPG (autogas);
  • onderzoek veilige bedrijfsvoering Propaan;
  • ondersteuning herziening besluit LPG tankstations.

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex