Merwetank

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • opstellen en indienen aanvraag omgevingsvergunning milieu;
  • afstemmen uitgangspunten en maatregelen (o.a. met bevoegd gezag) m.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks;
  • advisering en ondersteuning bij opslag van (milieu)gevaarlijke stoffen.

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex