Gemeente Roosendaal

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • constructieonderzoek wegverharding en bodem ten behoeve van aanbrengen verkeersmaatregelen;
  • ruimtelijk milieuadvies ten behoeve van inbreidingsplan;
  • begeleiden onderzoek in het kader van de flora- en faunawet ten behoeve van verwijdering van een populierenopslag.

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex