Sinds 1995 uw deskundige partner voor advies en uitvoering op het gebied van milieu, bouw en ruimte

U bent hier: HomeAdvisering bedrijven > Milieubeleid en milieuzorg

Stikstof, AERIUS, Wet natuurbescherming

Stikstofproblematiek

Ik veroorzaak stikstofdepositie, wat nu? Kan ik mij wel vestigen op die nieuwe locatie? Verlies ik rechten uit mijn bestaande vergunning? Heb ik een nieuwe vergunning nodig en kan ik die wel krijgen? Wat is mijn referentiesituatie? Kan ik intern of extern salderen?

Door de huidige stikstofproblematiek en de onduidelijkheid die hieruit volgt is het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en vooraf kennis hebt van de mogelijke obstakels in de toekomst voor uw plannen.

Stikstof

Stikstof (of eigenlijk stikstofoxide) is een van de stoffen die wordt uitgestoten door onder andere brandstof gestookte installaties en transportmiddelen. Afhankelijk van de hoeveelheid stikstof en de ligging ten opzichte tot de Natura 2000-gebieden kan er wel of geen (relevante) stikstofdepositie (daar waar de stikstof neerslaat) ontstaan.

Bij Adviesbureau Opifex zijn we tot in detail op de hoogte van de regelgeving en de methodes voor het bepalen van de stikstofemissie en -depositie. Door onze specialisten zijn reeds vele berekeningen gemaakt en is gebleken dat, ook tijdens de huidige stikstofcrisis, er toch meer ontwikkelingen mogelijk zijn dan vooraf gedacht.

AERIUS calculator

De AERIUS calculator is het officiële hulpmiddel om de stikstofdepositie (de hoeveelheid stikstof die neerslaat op de Natura 2000-gebieden) te berekenen. Door de vele berekeningen zijn onze experts goed op de hoogte van de werking van de AERIUS calculator en de diverse bronnen welke gebruikt kunnen worden als invoer.  

Wet natuurbescherming

Indien blijkt dat uw project of bedrijf een depositie boven de 0,00 mol/ha/jaar geeft dient u een vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming aan te vragen. Hiervoor zullen wij eerst onderzoeken of uw project of bedrijf aan de huidige wettelijke eis van 0,00mol/ha/jaar kan voldoen. Indien blijkt dat dit niet mogelijk is zullen de alternatieve opties worden verkend om het project alsnog door te kunnen laten gaan. Dit kan worden gedaan door middel van een voortoets, intern en/of extern salderen of het maken van een passende beoordeling. Het maken van een voortoets of passende beoordeling zal in de regel in samenwerking met een ecoloog worden gedaan, welke bekend is met de ecologische kenmerken van een gebied en de effecten van de door het project of bedrijf veroorzaakte stikstofdepositie.

Uiteraard begeleiden wij het gehele proces.

Referenties bedrijven

Referenties overheden

Nieuws