Al 23 jaar uw deskundige partner voor advies en uitvoering op het gebied van milieu, bouw en ruimte

U bent hier: Home > Nieuws

Nieuws

Arbeidsinspectie: wat kan de SZW controleren?

In dit artikel wordt helder op een rij gezet wat een arbeidsinspectie kan inhouden. Controles op naleving van de Arbowet richten zich altijd op werkgevers. Maar ook werknemers hebben wettelijke verantwoordelijkheden.

Lees meer

Landelijk Afvalbeheerplan 3: 2017-2029 in werking vanaf 28 december 2017

Op 28 november 2017 is het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. LAP3 treedt op 28 december 2017 in werking en vervangt vanaf dat moment het huidige afvalbeheerplan LAP2.

Lees meer

Belangrijke stap gezet binnen Opifex

Op 14 december 2017 is er binnen Opifex een belangrijke stap gezet in de overname en continuïteit van het adviesbureau. Klik op ‘lees meer’ voor het volledige nieuwsbericht.

Lees meer

Nieuw kabinet, gewijzigde ministeries, waar is ‘milieu’ gebleven?

Ruim zeven maanden na de verkiezingen trad op donderdag 26 oktober 2017 eindelijk een nieuw kabinet aan. Welke gevolgen heeft dit voor het beleidsvlak milieu?

Lees meer

Nieuwe PGS 15 Handreiking UPD voor grote opslagvoorzieningen

In het uitgangspuntendocument (UPD) zijn de eisen opgenomen voor onder andere het ontwerp, aanleg, gebruik, onderhoud en periodieke inspectie van een brandbeveiligingsinstallatie van een opslagvoorziening.

Lees meer

Uitvoering verplichte energie-audits loopt achter

Hoewel Nederland met het huidige en reeds voorgenomen energiebesparingsbeleid op koers ligt voor het behalen van de Europese doelstellingen, loopt de uitvoering van de zogenaamde energie-audits achter.

Lees meer

Primeur: PGS 25 eerste PGS in de nieuwe stijl

De PGS 25 ‘Afleverinstallaties van compressed natural gas (CNG) voor motorvoertuigen’ heeft de primeur: het is de eerste PGS in de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe…

Lees meer

PGS 29: deadline implementatie bestrijding tankputbrand 1 mei 2017

Een belangrijk nieuw onderdeel van de onlangs gepubliceerde PGS 29 is het beleidskader voor de bestrijding van plasbranden in tankputten. Het beleidskader bevat uitgangspunten die richtinggevend zijn voor het maatregelenpakket per bedrijf.

Lees meer

Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en Mor

De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15, voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. Ook verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene NEN-normen in de algemene regels.

Lees meer

Wet natuurbescherming in werking

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Ook het bijbehorende Besluit natuurbescherming en de bijbehorende Regeling natuurbescherming zijn op 1 januari 2017 in werking getreden.

Lees meer

Emissiehandel en digitaal NEa-loket

Met ingang van 16 december 2016 kunnen deelnemers aan emissiehandel hun wijzigingen digitaal doorgeven via het NEa-loket op de NEa-website. In het NEa-loket kunnen bedrijven alle wijzigingen in monitoringsplannen

Lees meer

Referenties bedrijven

Referenties overheden