Sinds 1995 uw deskundige partner voor advies en uitvoering op het gebied van milieu, bouw en ruimte

U bent hier: HomeAdvisering bedrijven > (Externe) veiligheid overige bedrijven

(Externe) veiligheid overige bedrijven

Veiligheid steeds belangrijker

Ook voor bedrijven die niet vallen onder het Besluit Externe Veiligheid Instellingen (BEVI) of het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO), is (externe) veiligheid steeds belangrijker. De overheid verwacht dat u beschikt over een bedrijfsnoodplan of een brandpreventieplan. Uw inrichting moet aan bepaalde eisen en richtlijnen voldoen om de veiligheid van uw medewerkers en uw omgeving te waarborgen. Met name waar het gaat over de opslag of het gebruik van gevaarlijke stoffen is dat niet altijd eenvoudig.

Controle en advies

Opifex kan controleren of uw bedrijf aan alle regels en eisen voldoet. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan geven wij u advies, zodat u er zo snel mogelijk wél aan voldoet. Heeft u gevaarlijke stoffen in uw bedrijf? We adviseren hoe en waar u die op kunt slaan zodat u voldoet aan de richtlijnen van de PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). En we bekijken of u gegronde redenen heeft om af te wijken van overheidsrichtlijnen. Op basis van de juiste argumentatie of motivatie dienen we dan een verzoek tot vrijstelling of gelijkwaardigheid in.

Optimaal resultaat

Een ontruimingsplan, een vuurbelastingberekening of advies over een sprinklerinstallatie of opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen; Opifex levert altijd een efficiënt, praktisch en bruikbaar product dat in alle opzichten voldoet aan de overheidsnormen. Uiteraard kijken we daarbij wat het beste past bij uw bedrijfsvoering, uw budget en uw toekomstplannen. Daarmee bereikt u optimaal resultaat. Een hele geruststelling.

Referenties bedrijven

Referenties overheden

Nieuws