Sinds 1995 uw deskundige partner voor advies en uitvoering op het gebied van milieu, bouw en ruimte

U bent hier: HomeAdvisering bedrijven > Vergunningen en meldingen

Vergunningen en meldingen

Welke vergunning?

Met het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is er nog één omgevingsvergunning die kan bestaan uit verschillende activiteiten zoals bouw, milieu, afwijken van het bestemmingsplan enz. Welke activiteiten moeten in de omgevingsvergunning worden aangevraagd? Moet dat gefaseerd of in deelvergunningen? En wat zijn de gevolgen als er iets in uw bedrijf verandert? Moet u een hele nieuwe vergunning aanvragen? Kunt u de bestaande vergunning wijzigen? Of kunt u volstaan met een melding? Welke wetgeving haakt aan en wat zijn de verplichtingen die daaruit voortkomen? Voor veel bedrijven is de aanvraag van vergunningen een onduidelijk, complex en tijdrovend proces. Opifex schept graag duidelijkheid voor u.

Aansluiten bij de praktijk

Het klinkt logisch, maar het indienen van een goede aanvraag is essentieel voor een goede vergunning of melding. Maar wat is dan een goede aanvraag? Bij Opifex maken we een grondige inventarisatie van uw situatie. Het resultaat moet immers aansluiten bij de praktijk. En bij uw overige vergunningen. Ook houden we rekening met uw plannen voor de toekomst. Zo bieden wij u optimale flexibiliteit.

Duidelijkheid

Vooraf overleggen we met de betrokken overheidsinstanties over de risico’s en de mogelijkheden van uw aanvraag. Daarmee voorkomen we onnodige vertragingen. Ook kunnen we eventueel benodigde onderzoeken voor u (laten) uitvoeren. Vaak tegen gunstige tarieven. En heeft u een vergunning? Dan controleren we voor u de eisen en beperkingen die de overheid oplegt. We bekijken samen met u of er vervolgstappen nodig zijn. Bij iedere aanvraag bieden we u van begin tot eind duidelijkheid en praktisch advies.

Het Omgevingsloket Online (OLO)

Het Omgevingsloket Online (OLO) is een landelijke voorziening, waarmee een omgevingsvergunning (digitaal) kan worden aangevraagd. Het gebruik van het Omgevingsloket Online (OLO) is voor zowel burgers als bedrijven verplicht. U kunt een omgevingsvergunning in principe niet meer rechtstreeks bij de gemeente of provincie aanvragen. Via het OLO wordt de aanvraag elektronisch doorgestuurd naar het juiste bevoegd gezag.

Overzicht van de vergunningaanvragen en meldingen die Opifex voor u kan opstellen:

  • Omgevingsvergunning;
  • Waterwet;
  • Gebruiksvergunning en Gebruiksbesluit;
  • Activiteitenbesluit milieubeheer;
  • Vuurwerkbesluit milieubeheer;
  • Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval milieubeheer.

Referenties bedrijven

Referenties overheden

Nieuws