Nema Bouw

Kernactiviteit: bouwbedrijf

De werkzaamheden voor deze klant omvatten onder meer:

  • AERIUS-berekening uitvoeren en rapportage stikstofdepositie opstellen.

Uitgevoerd door: Adviesbureau Opifex