U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Wijziging m.e.r.-beoordeling

januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 is de Verzamelwet IenW 2019 (Infrastructuur en Waterstaat) van toepassing. Met deze Verzamelwet zijn de procedurevereisten van de m.e.r.-beoordeling en de vormvrije m.e.r.-beoordeling gewijzigd. Een vergunningaanvraag kan nu zonder m.e.r.-beoordelingsbesluit ingediend worden.

Sinds mei 2017 was het Besluit m.e.r. (lees: Besluit milieueffectrapportage) gewijzigd waardoor voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning eerst een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig was als een activiteit werd aangevraagd die is opgenomen in kolom 1 van de D-lijst van het Besluit m.e.r. Pas nadat het besluit hiervoor was genomen kon de aanvraag ingediend worden. Dit zorgde ervoor dat de procedures voor de vormvrije en de formele m.e.r.-beoordeling (bij een activiteit boven de drempelwaarde in de D-lijst van het Besluit m.e.r) bijna gelijk waren geworden.

Omdat bedrijven dus eerst moesten wachten tot het bevoegd gezag een besluit op de m.e.r.-beoordeling had genomen voordat de vergunningaanvraag kon worden ingediend, leverde dat de nodige vertraging op. En als een bedrijf een aanvraag had ingediend waarvoor eerst een m.e.r.-beoordelingsbesluit nodig was, werd de aanvraag buiten beschouwing gelaten. Dat is nu gewijzigd. Een bevoegd gezag hoeft een aanvraag zonder m.e.r.-beoordelingsbesluit niet buiten beschouwing te laten.

Met de wijziging van artikel 7.28 Wm:

  • kan de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie/vormvrije m.e.r.-beoordeling tegelijk met de vergunningaanvraag indienen;
  • moet het bevoegd gezag binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen;
  • kan de procedure voor de m.e.r.-beoordeling tegelijk met de procedure voor de vergunningaanvraag lopen.

De wijziging is aangekondigd in het Staatsblad van 18 november 2020. De wijziging geldt per 1 januari 2021.

Leidt bovenstaande tot vragen dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze adviseurs. Hieronder vindt u een link van de Verzamelwet:

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20201118/publicatie_wet_3/document3/f=/vlduejeh5gyd.pdf

Bron tekst: Infomil

Bron foto: Pixabay

 

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden