U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Wijzigingsbesluit middelgrote stookinstallaties

september 2017

In december 2013 publiceerde de Europese Commissie het programma ‘Schone lucht voor Europa’ om de luchtkwaliteit te verbeteren. Onderdeel daarvan is een nieuwe richtlijn om verontreiniging van middelgrote stookinstallaties te reduceren. De EU-wetgeving voor de emissies van middelgrote stationaire stookinstallaties is nu in Nederland geïmplementeerd. Het besluit wijzigt de huidige Activiteitenbesluit § 3.2.1 en § 5.1.5.

Status

Het wijzigingsbesluit is 7 september 2017 gepubliceerd in Staatsblad nummer 330. De wijzigingen treden op 19 december 2017 in werking.

Stookinstallaties

Het Activiteitenbesluit kent in de oude situatie drie groepen van stookinstallaties:

  1. Middelgrote stookinstallaties (0,4 – 50 MW) die op standaard brandstoffen worden gestookt.
  2. Afval(mee)verbrandingsinstallaties.
  3. Grote stookinstallaties (≥50 MW).

Hierop zijn respectievelijk § 3.2.1, 5.1.2 en 5.1.1 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Door implementatie van de genoemde EU-wetgeving krijgt het Activiteitenbesluit te maken met de volgende groepen stookinstallaties:

  1. Kleine stookinstallaties (0,4 – 1 MW) die op standaard brandstoffen worden gestookt.
  2. Middelgrote stookinstallaties (1 – 50 MW) die op standaard brandstoffen worden gestookt.
  3. Afval(mee)verbrandingsinstallaties.
  4. Grote stookinstallaties (≥50 MW).
  5. Middelgrote stookinstallaties (1 – 50 MW) die op een niet-standaard brandstof worden gestookt.

Hierop zijn respectievelijk § 3.2.1 (1 en 2), 5.1.2, 5.1.1 en 5.1.5 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Brandstoffen

Standaard brandstoffen zijn de meest gangbare brandstoffen. Veruit de belangrijkste brandstof in Nederland is aardgas. Niet-standaard brandstoffen zijn brandstoffen waarvoor vergunningplicht geldt. Het gaat in de meeste gevallen om bedrijven in de (petrochemische) industrie en de ijzer- en staalindustrie. In deze industrietakken komen in de processen vloeistoffen, maar vooral ook gassen vrij die als brandstof worden ingezet, zoals hoogoven- en cokesovengas en raffinaderijgas.

Inhoudelijke gevolgen

De emissie-eisen die het Activiteitenbesluit in paragraaf 3.2.1 aan middelgrote stookinstallaties stelt, zijn in het algemeen al strenger dan die in de Richtlijn.

Nieuw is dat er ook emissie-eisen worden gesteld aan andere indirect gestookte middelgrote stookinstallaties, zoals thermische olieketels en procesfornuizen. Voor middelgrote stookinstallaties die worden gestookt op vergunningplichtige brandstoffen, zijn nu emissie-eisen in § 5.1.5 opgenomen.

De emissie-eisen gaan voor nieuwe installaties vanaf december 2018 gelden. Voor bestaande middelgrote stookinstallaties vanaf 5 MW gelden de nieuwe emissie-eisen vanaf 2025. Voor de overige middelgrote stookinstallaties gelden de nieuwe emissie-eisen vanaf 2030. De Europese richtlijn schrijft voor de stookinstallaties de meetfrequentie voor zodra de nieuwe emissie-eisen gelden.

De Europese richtlijn schrijft naast de emissie-eisen ook een registratie en register van middelgrote stookinstallaties voor. Hierdoor worden type A inrichtingen met een stook-installatie voor verwarmingsdoeleinden vanaf 1 MW meldingsplichtige inrichtingen type B.

Glycol en biomassa

De bepalingen inzake glycolfornuizen zijn vervallen. Deze vallen nu onder § 3.2.1 dan wel onder § 5.1.5, afhankelijk van het soort gas dat wordt gebruikt.

Biomassa is op zich een standaard brandstof. Vanwege de veiligheidsaspecten van de opslag van biomassa geldt voor biomassa-installaties vanaf 15MW vergunningsplicht en volgt het daarmee het regiem van de niet-standaard brandstoffen. Daarom bevatten zowel § 3.2.1 als § 5.1.5 emissiegrenswaarden voor biomassa.

Heeft u vragen of deze verandering gevolgen heeft voor uw bedrijf neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Advisering bedrijven

Milieu-adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden