U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Wijziging Bal: actualisatie regels industriële emissies lucht

september 2022

Op 24 augustus 2022 is een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gepubliceerd. Met dit Besluit worden de regels van industriële emissies naar de lucht geactualiseerd. Deze wijziging treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking.

Aanleiding wijziging

De regels voor industriële emissies naar de lucht zijn verouderd. De emissiegrenswaarden uit paragraaf 5.4.4 dateren namelijk uit 2002. Toen zijn voor het laatst de emissiegrenswaarden uit de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) geactualiseerd. Daarnaast zijn door ontwikkelingen en prijsdalingen in nageschakelde technieken voor biomassa gestookte installaties lagere emissies haalbaar. Een actualisatie van de emissiegrenswaarden is daarom nodig.

Deze wijziging sluit aan bij het streven van het Schone Lucht Akkoord om in alle sectoren een dalende trend van emissies naar de lucht te realiseren. Dus ook in de sectoren industrie en energie. In de jaren negentig zijn de industriële emissies sterk gedaald, maar sinds 2010 lijken deze te stabiliseren. Zonder aanvullend beleid nemen de emissies en gezondheidseffecten toe in de periode tot 2030. Om ook in de industrie- en energiesector een verdere afname van negatieve gezondheidseffecten te realiseren, zijn aanvullende maatregelen nodig.

Inhoud wijzigingen

De voorgestelde wijzigingen gaan over:

  • Actualiseren en aanscherpen emissiegrenswaarden
  • Wijzigingen vanuit het ZZS beleid
  • Aanpassing definitief gO (gasvormige organische stoffen)

Voor een uitgebreidere inhoud van de wijzigingen verwijzen wij u naar de website van Infomil. Uiteraard kunt u bij vragen ook terecht bij een van onze medewerkers.

Bron tekst: www.infomil.nl
Bron foto: Pixabay

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Dit kan gevolgen hebben voor lopende vergunningprocedures.

Lees meer

Referenties bedrijven

Referenties overheden