U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Wet Kwaliteitsborging voor bouwen aangenomen

mei 2019

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Bouwers worden meer aansprakelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer.

Het nieuwe stelsel treedt stapsgewijs in werking en geldt vanaf 1 januari 2021 eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze van toezicht in de bouw.

Meer waarborgen voor veiligheid

Naast kwaliteit wordt met de nieuwe werkwijze de veiligheid beter geborgd. In plaats van de huidige, vaak papieren toets worden bouwers verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Ook wordt bij oplevering getoetst of het bouwwerk voldoet aan eisen van bijvoorbeeld brandveiligheid, goede ventilatie en een laag energieverbruik. De gemeenten kunnen daarbij blijven handhaven wanneer een aannemer zich niet aan de bouwvoorschriften houdt.

Samenvatting veranderingen

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor welstand, RO, omgevingsveiligheid en handhaving (bestaande bouw en nieuwbouw na ontvangst verklaring en opleverdossier). Samengevat:

  • Wat blijft: aanvraag omgevingsvergunning (welstand en bestemmingsplan).
  • Wat vervalt: indienen vergunningsgereed ontwerp bij gemeente en toetsing / toezicht gemeente.
  • Nieuw: toetsing / inspectie kwaliteitsborger. Informatie aanleveren (opleverdossier).

Wat gaat dit betekenen in de praktijk

Een deel van de bouwwerken wordt straks bouwbesluittoetsvrij. De resterende categorieën bouwwerken worden straks niet meer vooraf preventief getoetst door de gemeente (door middel van de bouwvergunning) maar dit gaat de ingeschakelde kwaliteitscontroleur doen tijdens het bouwproces. Deze kwaliteitsborger moet toetsen dat het bouwwerk volgens de regels van het Bouwbesluit wordt gebouwd. Bij oplevering geeft de borger een verklaring af waaruit blijkt dat hij vertrouwt dat het gerealiseerde bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet.

Bouwbedrijven moeten alle bewijslast verzamelen en vastleggen in een opleverdossier.

Voorstanders denken dat het zal leiden tot een betere bouwdiscipline. Tegenstanders voorspellen dat het tot extra rechtszaken gaat leiden. Bij fouten die na oplevering aan het licht komen, is de pakkans van bouwers straks ook groter. Vaststaat dat er veel gaat veranderen vanaf 2021.

Bron tekst: NEN/Overheid/IBR

Bron foto: https://pixabay.com/nl/

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden