U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Wat is de toekomst voor de energieconvenanten?

oktober 2019

Energiebesparing is sinds 2000 steeds meer in de belangstelling komen te staan en is voor de komende jaren een topprioriteit. Om daar gevolg aan te geven is wet- en regelgeving ingevoerd en zijn afspraken gemaakt, zoals de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). De MEE- en MJA3-convenanten zijn overeenkomsten tussen de Rijksoverheid, bedrijven en brancheorganisaties, gericht op efficiënter energiegebruik. De convenanten lopen tot en met 2020 en vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 80 procent van het industriële energieverbruik en een kwart van het totale energieverbruik in Nederland.

EEP elke vier jaar geactualiseerd

Elke deelnemer aan het convenant is verplicht elke vier jaar een EEP op te stellen, waarin het bedrijf laat zien welke efficiëntiemaatregelen zij de komende jaren gaat uitvoeren. In 2016 werden de Energie-EfficiencyPlannen (EEP’s) geactualiseerd voor de laatste periode 2017-2020 van de convenanten. Hoe de energieconvenanten na 2020 worden vervolgd was tot voor kort nog onduidelijk.

EED-audit

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. Daarop volgend is in Nederland de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn energie-efficiëntie in juli 2015 in werking getreden. Deze richtlijn is op 4 juni 2019 gewijzigd. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Echter, grote ondernemingen die al deelnemen aan MJA3 of MEE, hoefden geen EED-auditverslag op te stellen. Dit verandert in 2020.

Aflopen van de energieconvenanten

Door het beëindigen van de MJA/MEE-convenanten per 1 januari 2021 is besloten dat MJA3-bedrijven, waarvoor de EED van toepassing is, uiterlijk ook op 31 december 2020 een energieaudit moeten indienen. De vrijstelling voor MJA3-bedrijven om een energieaudit uit te voeren komt daarmee te vervallen.

RVO en EED

Op de website van RVO.nl staat inmiddels het volgende opgenomen over bedrijven MJA/MEE:

“Ook de EED Energie-auditplichtige bedrijven die vallen onder de MJA- en MEE-convenanten moeten een digitaal auditverslag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit moeten zij uiterlijk op 31 december 2020 doen. Tot dusver waren deze bedrijven vrijgesteld van de audit, maar de convenanten lopen af”.

Conclusie is dat bedrijven die meedoen aan de energieconvenanten in 2020 een EED-auditverslag* moeten aanleveren als de onderneming onder de EED-plicht valt.

Adviesbureau Opifex houdt de voortgang over de energieregelgeving in de gaten.

*via een ISO 50001-gecertificeerd energiemanagementsysteem of via ISO 14001 met certificatieschema CO2-reductiemanagement kan hier ook aan worden voldaan.

 

Bronnen tekst: RVO / KWA / SCCM

Bron foto: https://pixabay.com/nl/

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden