U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

januari 2020

Rijkswaterstaat (RWS) is op zoek naar mensen om de energiebesparings- en informatieplicht in de Wet milieubeheer bij bedrijven te controleren. De extra versterking van de uitvoering is nodig om de klimaatdoelstelling voor energiebesparing in 2020 versneld dichterbij te brengen. Ook vindt de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het belangrijk om ondernemers te ondersteunen bij het bereiken van energiebesparing.

De energiebesparings- en informatieplicht is van toepassing op bedrijven die jaarlijks 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) of meer verbruiken. Zij moeten energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De informatieplicht energiebesparing betekent dat een drijver van de inrichting vóór 1 juli 2019 gerapporteerd moest hebben welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Deze plicht is met name van toepassing op inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen.

Rijkswaterstaat merkt dat de voorbereiding op de ondersteuningsregeling “Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht” volop bezig is. Gemeenten, omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten zijn er volop mee bezig en een aantal marktpartijen hebben zich ingeschreven.

Einddatum aanvraagproces is verplaatst naar 31 januari 2020 om meer tijd aan de inschrijvers, de gemeenten, de omgevingsdiensten en de regionale uitvoeringsdiensten te geven. Hierdoor kunnen inschrijvingen toch nog compleet worden gemaakt met de benodigde bewijsstukken.

Conclusie hieruit voor ondernemingen die onder de energiebesparings- en informatieplicht vallen: in de loop van het 1e kwartaal 2020 zal, via een administratieve controle, vastgesteld worden of de onderneming voldaan heeft aan de energieplicht. Wanneer niet wordt voldaan zal de overheid actie ondernemen. Een afwachtende houding van bedrijven zal dan niet langer zonder consequenties zijn.

Bron: Infomil

 

 

 

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Referenties bedrijven

Referenties overheden