U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Vergunningverlening in Brabant voorlopig op slot

maart 2023

In Noord-Brabant zijn tot nader order geen vergunningen verkrijgbaar voor projecten die leiden tot meer stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden. Uit analyses van die natuurgebieden blijkt dat ze snel verslechteren en de extra stikstof niet aankunnen. Het besluit van de provincie Noord-Brabant heeft grote gevolgen voor de lokale infrastructuur, landbouw, industrie, woningbouw en verduurzaming. Projecten in al die sectoren die nog geen natuurvergunning hebben, komen nu stil te liggen. De vergunningstop geldt alleen voor projecten die zouden leiden tot meer stikstof in natuurgebieden, en die een vergunning daarvoor wilden verkrijgen door middel van extern salderen of salderen via een depositiebank.

Als een project niet tot meer stikstof in nabijgelegen natuurgebieden leidt, kan de provincie daar nog gewoon vergunningen voor afgeven. Ook vergunningverlening op basis van intern salderen blijft mogelijk. Maar gezien de zaken die in maart bij de rechtbank en Raad van State lopen, is het de vraag of dat ook niet binnenkort wordt gestopt.

Kort geding en Raad van State zaak

De rechtbank in Den Haag buigt zich de komende drie weken over de stikstofrekenregels. Mocht ze beslissen dat deze niet deugen, dan kan dat grote gevolgen hebben voor nieuwe projecten. Mogelijk komt de uitspraak eerder dan die van de Raad van State, die al bijna twee jaar bezig is met een onderzoek naar de stikstofrekenmethode.

Stichting Stikstofclaim stelt dat het AERIUS-rekenmodel niet deugt. De methode die wordt gebruikt om de stikstofdepositie bij projecten te berekenen, zou onbetrouwbaar zijn en teveel onzekerheden geven. Met een kort geding tegen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), wil de Stichting ervoor zorgen dat de rekenmethode ‘in de wacht’ wordt gezet totdat het model ‘betrouwbaar’ en ‘verifieerbaar’ is. Op 21 maart verwacht de kortgedingrechter uitspraak te doen. De Raad van State houdt zich in de ViA15-zaak al bijna twee jaar bezig met de materie.

Afstandsgrens van 5 naar 25 kilometer

Het AERIUS-rekenmodel is al eens aangepast na een uitspraak van een rechter. Twee jaar geleden stelde de Raad van State dat niet duidelijk was waarom er een afstandsgrens van vijf kilometer werd gehanteerd. De minister paste vervolgens de grens aan naar 25 kilometer. Of dit wél voldoende is (zo vindt milieuorganisatie MOB de afstandsgrens van 25 kilometer niet juist), daarover doet de hoogste bestuursrechter in de ViA15-zaak naar verwachting eind maart uitspraak.

Bron tekst: Cobouw/Volkskrant

Bron foto: Pixabay

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Dit kan gevolgen hebben voor lopende vergunningprocedures.

Lees meer

Referenties bedrijven

Referenties overheden