U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Uitfaseren van PFAS houdend blusschuim

januari 2023

In bepaalde soorten blusschuim zitten perfluorverbindingen, waarbij veelal middelen zijn gebruikt die perfluoroctaanzuur (PFOA) bevatten, de zogenaamde C8-fluorketens. Deze stoffen vallen onder de PFAS en zijn schadelijk. Daarom is het gebruik van PFOA/C8 inmiddels aan banden gelegd: sinds 4 juli 2020 geldt een verkoopstop en vanaf 4 juli 2021 is een voorraadverbod van kracht.

Voor bestaande installaties of mobiele toepassingen met een aandeel PFOA groter dan 25 ppb golden tot 1 januari 2023 de volgende regels:

  • Blusschuim dat PFOA bevat mag alleen nog worden toegepast voor vloeistofbranden (brandklasse B).
  • Het gebruik van blusschuim met PFOA voor opleidingsdoelen is geheel verboden.
  • Het testen van installaties is alleen toegestaan als 100 procent van het product kan worden opgevangen. Is er geen mogelijkheid om het product op te vangen? Dan is testen niet meer mogelijk. Dit kan gevolgen hebben voor de certificering van een installatie.

Vanaf 1 januari 2023 is het gebruik van blusschuim met PFOA ook voor vloeistofbranden verboden indien niet alle vrijgekomen stoffen kunnen worden opgevangen. Gebruikt schuim en bluswater moet worden opgevangen en van het gebruikte PFAS-houdende schuimconcentraat moet een boekhouding worden bijgehouden.

Aankomende regelgeving

Sinds de uitfasering van PFOS en PFOA zijn veel fabrikanten van blusschuim overgestapt op alternatieve middelen met perfluorverbindingen met een kortere keten, vaak met zes koolstofatomen. Maar ook deze C6-fluorketens zijn schadelijk voor mens en milieu. Om een waterbedeffect te voorkomen, wordt in Europees verband gewerkt aan een restrictievoorstel waarmee de toepassing van de hele groep PFAS in één keer wordt beperkt. Inmiddels is het voorstel ingediend bij de European Chemicals Agency (ECHA). Naar verwachting zal medio 2023 de verdere beperking officieel van kracht worden.

ECHA zal verschillende termijnen voor uiteenlopende gebruikersgroepen en gebruiksdoelen hanteren. Voor bedrijven die onder de Seveso III-richtlijn vallen, zal het verbod op gebruik van PFAS-houdend blusschuim waarschijnlijk pas 10 jaar na het van kracht worden van de regelgeving ingaan. Zodra de wetgeving van kracht wordt, zal dat via ECHA gecommuniceerd worden.

Bron tekst: Saval / Adviesbureau Opifex

Bron foto: Pixabay

 

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Dit kan gevolgen hebben voor lopende vergunningprocedures.

Lees meer

Referenties bedrijven

Referenties overheden