U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Tijdelijk geen nieuwe subsidie biomassa lage temperatuurwarmte

juni 2021

Voor de uitvoering van het klimaatakkoord is het voor het kabinet altijd belangrijk geweest om de doelen haalbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Draagvlak gaat via de portemonnee. Daarom is onderzocht of het mogelijk is om eerder te stoppen met houtige biomassa en wat de kosten daarvan zijn. De onderzoeken geven aan, dat het halen van de klimaat- en energiedoelstellingen technisch en financieel gezien lastig samengaan met een uitfasering eerder dan 2030 van de afgifte van subsidies op houtige biomassa, en financiële consequenties zal hebben.

Deze kosten zullen uiteindelijk via een hogere energierekening betaald moeten worden door burgers en bedrijven.

Kosten

Gebleken is, dat houtige biomassa binnen de subsidieregeling (SDE++) één van de goedkoopste warmtebronnen is en dat het vervangen van deze bron door alternatieve warmtebronnen leidt tot een toename van de subsidie-uitgaven. Wanneer we vandaag in één keer zonder verstandig afbouwpad stoppen met het verstrekken van subsidies voor houtige biomassa in plaats van in 2030, stijgen de uitgaven tot 2,7 miljard euro. Hoe dichter bij 2030 gestopt wordt met subsidieafgifte, hoe lager deze kosten worden.

Snel duidelijkheid nodig

Voor marktpartijen is het belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen over het afbouwpad van de subsidies. Subsidie is voor veel projecten op dit moment nog nodig voor een rendabel project. De Tweede Kamer heeft daarom nu aangegeven om geen nieuwe subsidies te verstrekken voor houtige biomassa tot er een afbouwpad is. Echter, omdat het rapport daarover controversieel is verklaard, mag het huidige kabinet geen keuze maken. Een nieuw kabinet moet met een afbouwpad komen.

Hoge temperatuurwarmte versus lage temperatuurwarmte

De modelanalyse hierover laat zien, dat de toepassing van houtige biogrondstoffen voor hoge temperatuurwarmte in de industrie en biobrandstoffen (vooral bunkers) kosteneffectievere opties zijn om CO2-emissies te reduceren, dan toepassing ervan voor lage temperatuurwarmte in de gebouwde omgeving en glastuinbouw. Door te stoppen met het subsidiëren van houtige biogrondstoffen voor lage temperatuurwarmte kan ruimte worden gemaakt voor meer hoogwaardige toepassingen op de langere termijn.

Alles afwegende heeft het huidige kabinet nu besloten om in de subsidieronde die dit najaar start, een temperatuureis van 100°C op te nemen voor de categorieën met houtige biomassa, om zo de inzet van houtige biomassa voor lage temperatuurwarmte uit te sluiten van de regeling. Zo sluit het kabinet zo dicht mogelijk aan bij de wens van de Tweede Kamer.

Conclusie: de temperatuureis heeft vooral gevolgen voor biomassaprojecten in de glastuinbouw en gebouwde omgeving. Voor de industrie zal dit niet tot problemen leiden omdat biomassa-installaties in de industrie op veel hogere temperaturen draaien.

 

Bron tekst: diverse overheid websites

Bron foto: Pixabay

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE