U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Vordering Stichting Stikstofclaim over AERIUS afgewezen

maart 2023

De rechtbank doet geen inhoudelijke uitspraak over de werking van Aerius en verwijst Stichting Stikstofclaim door naar de bodemrechter om inhoudelijk verder te spreken over het rekenmodel. Dat blijkt uit de uitspraak die de voorzieningenrechter op 21 maart jl. deed. Voorzitter John Spithoven ziet de uitspraak niet als een verlies, maar als een motivatie om door te gaan. Stichting Stikstofclaim heeft samen met een varkenshouder, en tevens PAS-melder, de Staat gedagvaard om Aerius tijdelijk buiten werking te stellen totdat de uitkomsten van het model betrouwbaar, verifieerbaar en reproduceerbaar zijn.

De rechtbank heeft deze vordering afgewezen omdat niet het Rijk, maar Gedeputeerde Staten over het verlenen en beoordelen van natuurvergunningsaanvragen gaat. Ook het tijdelijk on hold zetten van het rekenmodel totdat deze is aangepast door het kabinet, kan niet volgens de rechter. Het gebruik van Aerius is namelijk verbonden aan een ministeriële regeling. Artikel 2.1 schrijft het gebruik dwingend voor.

Uit vaste rechtspraak blijkt dat de rechter in een kort geding alleen bij zeer hoge uitzondering de bevoegdheid heeft om een wet of regeling buiten werking te stellen. De minister heeft een grote mate van beleidsvrijheid en wordt gecontroleerd door het parlement. De voorzieningenrechter moet zich daarom terughoudend opstellen en kan alleen ingrijpen als er zonder enige twijfel vastgesteld kan worden dat de wet of regeling niet door de beugel kan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van strijd met een hogere regeling. De rechtbank oordeelt dat dit hier niet het geval is.

Wetenschappelijke discussie

De rechter constateert verder dat de Staat voldoende heeft weersproken dat er onzekerheden in de uitkomsten van Aerius zitten, maar dat met het rekenmodel de meest actuele en best beschikbare wetenschappelijke kennis wordt benut om onzekerheden zoveel mogelijk te beperken. Ook betoogt het Rijk dat er vooralsnog geen beter alternatief voorhanden is.

De rechter vindt dat een kortgedingprocedure zich niet leent voor een wetenschappelijke discussie over de werking van Aerius en de houdbaarheid van de uitkomsten.

Bodemprocedure

Ook kan in deze zaak niet worden vastgesteld dat op korte termijn een alternatief voor Aerius voorhanden is om op een goed controleerbare en navolgbare wijze een exactere berekening te maken van de stikstofdepositie. Dit hebben Stichting Stikstofclaim en de varkenshouder niet onderbouwd. Daarom dient hierover een bodemprocedure gevoerd te worden. Stichting Stikstofclaim heeft al aangekondigd om dit te gaan doen.

 

Bron tekst: Vee & Gewas / De Rechtspraak

Bron foto: Pixabay

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Dit kan gevolgen hebben voor lopende vergunningprocedures.

Lees meer

Referenties bedrijven

Referenties overheden