U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Primeur: PGS 25 eerste PGS in de nieuwe stijl

mei 2017

De PGS 25 ‘Afleverinstallaties van compressed natural gas (CNG) voor motorvoertuigen’ heeft de primeur: het is de eerste PGS in de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

In de PGS nieuwe stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een nieuwe, belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast.

Hiervoor is op 11 mei 2017 de Handreiking risicobenadering verschenen. Deze beschrijft hoe een team systematisch scenario’s en doelen kan vaststellen. Een hulpmiddel daarbij is een risicomatrix. Deze geeft inzicht in de kansen en gevolgen van scenario’s en het effect van mogelijke maatregelen. Het vaststellen van de maatregelen gebeurt uiteindelijk met een geïntegreerde benadering op basis van ‘expert judgement’. Naast het inzicht van de matrix worden daarin overwegingen als BBT (Best Beschikbare Techniek), stand der wetenschap en de arbeidshygiënische strategie meegenomen.

Ruimte voor alternatieve oplossingen

De nieuwe systematiek maakt in een oogopslag inzichtelijk welke risico’s van belang zijn bij een installatie of opslag. Daaruit volgt waarom bepaalde maatregelen voor die installatie of opslag noodzakelijk zijn. Tegelijk bieden de doelen meer ruimte voor bedrijven om alternatieve maatregelen voor te stellen en handvatten voor de bevoegde gezagen om deze te beoordelen.

Dit maakt deze handreiking niet alleen interessant voor degenen die de PGS-richtlijnen opstellen, maar ook voor de bedrijven die installaties in werking hebben waarop de handreiking van toepassing is.

Zie www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl voor de handreiking.

Bron: www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Advisering bedrijven

Milieu-adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden