U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

PAS-uitvoering kan door maar ontwikkelingsruimte voorlopig op slot

december 2018

Het systeem van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) blijft voorlopig toegestaan bij projecten. Dat concluderen de ministeries en de provincies na bestudering van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het PAS.

Er blijven zware eisen gelden voor de onderbouwing van het PAS. Het is nu aan de Raad van State om te beoordelen of het PAS aan deze eisen voldoet. Op 14 februari 2019 wordt hierover een zitting gehouden. Daarna komt er een definitieve uitspraak over de toepassing van het PAS. De besluitvorming op basis van het PAS kan worden voortgezet, omdat de uitspraak van het Europese Hof op zichzelf geen reden vormt voor opschorting.

Wel wordt in afwachting van het definitieve oordeel van de Raad van State de resterende 40% vrije ontwikkelingsruimte niet vrijgegeven. Dat betekent dat tot die tijd alleen bij natuurgebieden waar op dit moment nog vrije ontwikkelingsruimte over is, vergunningen kunnen worden verleend. Bij de andere gebieden worden geen vergunningen meer verleend, uitgezonderd prioritaire projecten, omdat daarvoor apart ruimte is gereserveerd.

Wij zullen de ontwikkelingen scherp in de gaten houden en hierover berichten waar nodig.

Bron: Bij12/Tweede Kamer/Omgevingsweb

 

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Referenties bedrijven

Referenties overheden

Nieuws