U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Overheid zet mes in Milieulijst

januari 2024

Op de Milieulijst 2024, de Milieu-investeringsaftrek (Mia) en de Willekeurige afschrijvingen milieu-investeringen (Vamil), staan aanzienlijk minder milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waar ondernemers fiscaal voordelig in kunnen investeren. Wel is er bijvoorbeeld fiscale korting voor wie een tapsysteem aanschaft voor water en frisdranken. Dit om het gebruik van wegwerpverpakkingen, zoals flessen en pakken, te verminderen.

Een andere in het oog springende wijziging: om belastingvoordeel te krijgen, is het gebruik van biomassa als grondstof in 2024 niet langer mogelijk. Ondernemers krijgen alleen nog belastingvoordeel bij productieapparatuur als de biomassa een afvalstof of bijproduct is.

Het zijn maar enkele van de vele aanpassingen in de Milieulijst voor milieuvriendelijke investeringen met belastingvoordeel. In totaal heeft RVO 108 bedrijfsmiddelen van de lijst verwijderd, 112 middelen inhoudelijk gewijzigd en 6 nieuwe bedrijfsmiddelen aan de lijst toegevoegd.

Deze aanpassingen hebben te maken met een evaluatie waaruit onder meer naar voren kwam dat het kabinet toekomstige Milieulijsten in de Mia/Vamil-regeling strikter moet gaan actualiseren, waarbij ze rekening houdt met technieken die beter beschikbaar worden op de markt. Dit betekent vooral dat bedrijfsmiddelen sneller van de lijst gaan als ze gangbaar worden of als er overlap is met andere vormen van overheidssteun.

Andere aanpassingen

Naast de aanpassingen op het gebied van grondstoffen besparen, heeft RVO ook gezorgd voor strengere eisen voor voertuigen en werktuigen. Zo krijgen ondernemers geen belastingvoordeel meer voor waterstofaangedreven werktuigen, omdat er volgens nieuwe staatssteuneisen een verbod is op het mogelijk gebruik van grijze waterstof. Dit is echter niet goed te controleren, waardoor deze werktuigen niet meer op de Milieulijst staan. Daarnaast heeft RVO gezorgd voor strengere eisen voor duurzame gebouwen, door het vereiste aandeel demontabele bouwproducten bij circulaire gebouwen naar 50 procent te verhogen.

Budget

Het budget voor de Mia/Vamil bedraagt in 2024 in totaal 217 miljoen euro. Hiervan is 192 miljoen euro voor de Mia en 25 miljoen euro voor de Vamil beschikbaar. Meer informatie hierover is op de website van RVO te vinden.

Bron tekst: RVO

Bron foto: Pixabay

 

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Dit kan gevolgen hebben voor lopende vergunningprocedures.

Lees meer

Referenties bedrijven

Referenties overheden