U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Subsidie voor organisaties die werken met gevaarlijke chemische stoffen

augustus 2021

Organisaties die werken met gevaarlijke chemische stoffen of met risicovolle processen kunnen tot en met 1 oktober 2021 subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun ‘omgevingsveiligheid’. Het voor dit jaar beschikbare budget voor de SVO-subsidieregeling is onlangs verdubbeld naar 2 miljoen euro.

Het gaat daarbij om de volgende thema’s:

 • veiligheidscultuur (veiligheidsbewustzijn bijvoorbeeld opleidingen zoals CCSE (Certified Chemical Safety Expert) of e-learning gevaarlijke stoffen voor de werkvloer);
 • ketenverantwoordelijkheid;
 • duurzaam assetmanagement (inspectie, onderhoud, vervanging);
 • een transparante sector (best practices);
 • veilige bedrijventerreinen (en clusters);
 • hoogwaardige kennis van omgang met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen.

De SVO (Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid) kan worden aangevraagd voor vier typen projecten:

 1. Proces- en organisatie-innovaties (projecten die zorgen voor een nieuwe organisatiemethode of een nieuwe/verbeterde productie- of leveringsmethode).
 2. Opleidingen (projecten gericht op kennisoverdracht).
 3. Milieustudies (gericht op het in beeld brengen van investeringen ter verbetering van de omgevingsveiligheid).
 4. Extern advies (een advies voor een mkb over de versterking van de interne veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid van het bedrijf).

Bij de drie eerste categorieën (projecttypen A, B en C) gaat het om subsidies tot € 500.000,-. Alleen brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor projecten indienen. Zo’n samenwerkingsverband moet speciaal zijn opgericht voor het versterken van de omgevingsveiligheid. Doel kan zijn: een locatiegerichte (cluster)samenwerking of een samenwerking tussen bedrijven uit dezelfde branche of keten.

De subsidie voor projecten van type D kan alleen worden aangevraagd voor een advies dat wordt verzorgd door een externe consultant (te onderbouwen met een offerte). Deze subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een subsidiebedrag van maximaal € 5.000,-.

Andere belangrijke voorwaarden

Organisaties die SVO-subsidie willen aanvragen, moeten een project hebben dat:

 • bestaat uit een bovenwettelijk (niet-verplicht) initiatief dat bijdraagt aan de blijvende versterking van de industriële omgevingsveiligheid in Nederland;
 • past binnen de hierboven genoemde thema’s en projecttype nog niet is gestart;
 • gerealiseerd kan worden binnen twee jaar en dat dit technisch en economisch haalbaar is.

Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk tot en met (uiterlijk) 1 oktober 2021. De subsidieverdeling gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen en zolang het budget reikt. Na die datum stopt de regeling in de huidige vorm. Overigens wordt er op dit moment al druk gewerkt aan een vervolgregeling (‘SVO 2022-2027’).

De subsidie kan aangevraagd worden via:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/versterking-omgevingsveiligheid/aanvraagproces

 

Bron tekst: Toxic.nl / Rijksoverheid

Bron foto: Pixabay

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE