U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Omgevingswet en Wkb uitgesteld tot 01-01-’22

juni 2020

Recent is bekend gemaakt dat de beoogde invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2021 is uitgesteld. Nu heeft minister Ollongren aan de Tweede Kamer laten weten dat er overeenstemming is over inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb per 1 januari 2022. In een gezamenlijke verklaring stellen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen dat inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 wenselijk en realistisch is. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt dan ook de Wkb in werking.

Extra jaar Omgevingswet

In het extra jaar moet de ruimtelijke regelgeving worden afgerond en aangesloten op een werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook kunnen gebruikers zo beter vertrouwd raken met de nieuwe manier van werken. Op 1 april was al bekend geworden dat de geplande invoerdatum van 1 januari 2021 door een vertraagde oplevering van het DSO onhaalbaar is. Ook het wetgevingsproces liep onderweg vertraging op. De coronacrisis vormde daarbij de druppel.

Wet kwaliteitsborging sluit aan

In het kielzog van de Omgevingswet is dus ook de beoogde invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2021 uitgesteld. Er was bepaald dat de beoogde inwerkingtreding van de Wkb zou aansluiten bij de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, vanwege de sterke onderlinge relatie tussen de twee wetten. Zowel op het vlak van wetgeving als op de wijze van het faciliteren van de digitale ondersteuning komen de wetten sterk overeen.

Natuurregels

De minister verwacht dat nog dit jaar het wetgevingstraject wordt afgerond. Nog voor het zomerreces buigt de Eerste Kamer zich over de Aanvullingswet natuur. Na de daarop volgende advisering door de Raad van State kunnen de nieuwe natuurregels in het DSO worden verwerkt. Opmerkelijk is dat Ollongren pas na de zomer met de Tweede Kamer over de nieuwe invoeringsdatum in debat wil, “omdat dan de recente monitorgegevens kunnen worden betrokken en de praktijksessie over het DSO heeft plaatsgevonden”. Dat klinkt nog als een klein voorbehoud bij de datum.

Bron: Binnenlands Bestuur / Omgevingsweb

 

 

 

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Referenties bedrijven

Referenties overheden