U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Omgevingswet vanaf 1 januari 2024

januari 2024

Omgevingswet: de nieuwe wet voor bedrijven, organisaties en particulieren

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt tal van wetten samen en bevat de regels voor veel van wat wij met zijn allen buiten zien, ruiken en horen. De wet geldt voor alle bedrijven, organisaties en particulieren in Nederland.

Het gaat grofweg om wijzigingen bij het aanvragen van (Omgevings)vergunningen milieu, bouw, ruimte, bodem, natuur en water. Daarnaast treedt tegelijkertijd de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Dit heeft gevolgen voor aanvragen van (kleine) bouwwerkzaamheden. Ook het Activiteitenbesluit milieubeheer, waaronder veel bedrijfsmatige activiteiten gemeld konden worden en waarin eisen en voorschriften stonden, is vervallen.

Huidige vergunningen blijven in de meeste gevallen gewoon geldig. U merkt vooral verschil als u vanaf 1 januari een nieuwe vergunning aanvraagt of een melding doet.

Bestemmingsplan is onderdeel van het Omgevingsplan geworden

Alle bestemmingsplannen in een gemeente worden vanaf 1 januari 2024 omgevormd tot één omgevingsplan per gemeente. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem, externe veiligheid en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.

Iedereen die iets wil veranderen in de leefomgeving krijgt met deze nieuwe regels te maken. Wanneer u bijvoorbeeld een huis wilt verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer uw bedrijf wilt veranderen of wilt uitbreiden, moet u als initiatiefnemer uitzoeken of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren. Hiervoor is één landelijk loket beschikbaar: het Omgevingsloket. Ook als in uw omgeving iemand anders iets wil veranderen, krijgt u met de Omgevingswet te maken. Zijn er bijvoorbeeld plannen in de buurt om een bedrijf te starten of uit te breiden of een flatgebouw of kantoor te realiseren? Of willen uw buren een uitbouw neerzetten? Dan bent u belanghebbende.

Wij als adviesbureau in het werkgebied van de fysieke leefomgeving hebben ons de afgelopen jaren terdege voorbereid op deze transitie in wetgeving zodat wij elke initiatiefnemer of belanghebbende van dienst kunnen zijn. Ook de verschillende bevoegde gezagen zoals gemeenten en Omgevingsdiensten kunnen wij ondersteunen bij de vraagstukken die de Omgevingswet met zich meebrengt. Wij hebben de kennis in huis om u te kunnen helpen of ondersteunen bij complexe en minder complexe vraagstukken binnen de Omgevingswet.

Bron tekst: Informatiepunt Leefomgeving & Adviesbureau Opifex

Bron foto: Pixabay

 

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Overheid zet mes in Milieulijst

Overheid zet mes in Milieulijst

Op de Milieulijst 2024, de Mia en de Vamil, staan aanzienlijk minder milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waar ondernemers fiscaal voordelig in kunnen investeren.

Lees meer
Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Dit kan gevolgen hebben voor lopende vergunningprocedures.

Lees meer

Referenties bedrijven

Referenties overheden