U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en Mor

februari 2017

De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15, voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. Ook verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene NEN-normen in de algemene regels.

PGS 15: 2016 versie

Op basis van de opgedane ervaring met de vorige versie van de PGS 15 (editie december 2012) en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd. Met deze actualisatie is voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten. Bij deze actualisatie zijn tevens twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

Verder worden de volgende nieuwe of herziene PGS-richtlijnen uit 2016 aangewezen als BBT (Best Beschikbare Techniek)-document in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor):

  • PGS 29 over bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks;
  • PGS 32 over explosieven voor civiel gebruik.

Het ministerie streeft ernaar om de wijziging per 1 oktober 2017 in werking te laten treden.

Wilt u als bedrijf zekerheid verkrijgen dat u ook na 1 oktober 2017 voldoet aan de actuele eisen voor opslag van gevaarlijke stoffen in verpakkingen of wilt u te weten komen welke mogelijkheden er zijn om gemotiveerd af te wijken, neem dan contact op met één van onze medewerkers voor advies. Tevens staan wij u graag te woord over de gevolgen die de geactualiseerde PGS 29 of de eind 2016 geïntroduceerde nieuwe PGS 32 op uw bedrijfsvoering heeft.

Bron: Infomil

Advisering bedrijven

Milieu-adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden