Voor het duurzaam bouwen van nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 vierkante meter geldt per 1 januari 2018 een norm voor het materiaalgebruik. Deze norm vormt een aanvulling op de bestaande eisen in het Bouwbesluit voor het energieverbruik van gebouwen.

De berekening wordt uitgevoerd aan de hand van de MPG (Milieu Prestatie Gebouw). Bij de berekening telt de hele cyclus van een product mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk. Recycling en hergebruik tellen ook mee. De milieuprestatieberekening past dan ook in het streven naar een circulaire bouweconomie waar geen materialen nodig zijn uit eindige bronnen.

Per 1 januari geldt dat de grenswaarde ten hoogste 1 mag zijn. Dit betekent dat bouwaanvragen die na 1 januari worden ingediend, voorzien moeten zijn van een milieuprestatieberekening waarvan de uitkomst ten hoogste 1 bedraagt. Dit is vastgelegd in artikel 5.9 van het Bouwbesluit. Een hulpmiddel voor de MPG berekening is de nationale milieudatabase (NMD), waarin getoetste milieudata van materialen en producten gevonden worden om mee te rekenen.

Mocht u bij uw nieuwbouwproject hiermee te maken krijgen en op zoek zijn naar nadere informatie dan kunt u contact opnemen met onze bouwkundig adviseur.

Bron: Rijksoverheid