U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Nieuwe Aerius-versie uitgesteld

november 2022

De eerder aangekondigde nieuwe versie van Aerius wordt niet op 22 november uitgebracht. Door dit uitstel liggen ook procedures voor vergunningverlening tijdelijk stil, in afwachting van de actualisatie.

Aanleiding van het uitstel is de fout die is geconstateerd in de lijst met honderd grootste ammoniakuitstoters, die vorige week aan het licht kwam. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat verantwoordelijk is voor Aerius. Om te voorkomen dat de gemaakte fout met emissiefactoren ook doorwerkt in de nieuwe versie van de Aerius-instrumenten Calculator en Monitor, doet het RIVM momenteel onderzoek. De geconstateerde fout heeft betrekking op de emissiefactor die is toegewezen aan diverse varkens- en pluimveestallen. De actualisatie gaat pas door als zeker is dat voor pluimvee- en varkensstallen de juiste emissiefactoren in het systeem zitten, verzekert het RIVM. De fout heeft geen invloed op Aerius Calculator 2021, de nu wettelijk voorgeschreven versie in het kader van toestemmingsverlening.

In week 46 volgt een update

Zoals in elke periode voorafgaand aan actualisaties, liggen procedures voor vergunningverlening tijdelijk stil. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het RIVM geven in week 46 een update over de ontwikkelingen en de nieuwe releasedatum.

Zodra de nieuwe releasedatum bekend is, wordt duidelijk wat het uitstel betekent voor toestemmingsverlening. Het advies is daarom om voor nieuwe vergunningaanvragen nu nog geen berekeningen te maken en nadere berichtgeving af te wachten.

 

Bron tekst: Nieuwe Oogst

Bron foto: Pixabay

 

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Dit kan gevolgen hebben voor lopende vergunningprocedures.

Lees meer

Referenties bedrijven

Referenties overheden