U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Nieuw kabinet, gewijzigde ministeries, waar is ‘milieu’ gebleven?

november 2017

Ruim zeven maanden na de verkiezingen trad op donderdag 26 oktober 2017 eindelijk een nieuw kabinet aan. Het kabinet-Rutte III heeft dertien ministeries plus vier ministers zonder portefeuille. Welke gevolgen heeft dit voor het beleidsvlak milieu?

Milieu

De term ‘milieu’ komt niet meer terug in de ministeries. Milieu, natuur en omgeving worden ondergebracht in vier ministeries, te weten:

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZ); naast economie is klimaat, emissiehandel en energie hierin ondergebracht (klimaatmitigatie) met als minister Eric Wiebes (VVD).
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW); aan het hoofd van het ministerie staat sinds 26 oktober 2017 minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD), met de portefeuille water, ruimte, mobiliteit, maritieme zaken. De staatssecretaris is Stientje van Veldhoven (D66) met de portefeuille milieu, luchtvaart, openbaar vervoer, spoor, KNMI.
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK); de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Omgevingswet gaan naar BZK. Het is nog niet bekend of NOVI en Omgevingswet in de portefeuille komen van de nieuwe minister van BZK, vice-premier Kajsa Ollongren (D66), of van staatssecretaris Raymond Knops (CDA).
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV); dit ministerie is op 14 oktober 2017 heropgericht met als minister Carola Schouten (ChristenUnie). In de portefeuille zit landbouw, natuurbeheer (Wet natuurbescherming), recreatie visserij en voedselveiligheid.

Waterkwaliteit en waterveiligheid

Het is vooralsnog onduidelijk welk departement leidend wordt op het gebied van waterkwaliteit. In het nieuwe kabinet zal het ‘omgevingsbeleid’ belangrijk gaan worden. Zoals inmiddels bekend is geworden, gaat de uitvoering van de Omgevingswet naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. In zo’n samenhang is waterkwaliteit een enorm belangrijk thema en het zou dus kunnen dat dit onder dat ministerie komt te vallen. De uitvoering van milieu- en water gerelateerde projecten blijft echter bij IenW.

De Omgevingswet zou naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treden. De vraag is of de verhuizing naar een ander departement voor meer vertraging gaat zorgen voor het invoeren van de Omgevingswet.

Verder wordt het klimaat opgesplitst in klimaatmitigatie (energie en broeikasgassen gerelateerde zaken), ministerie EZ, en klimaatadaptatie (uitvoeren van o.a. het Deltaprogramma), ministerie I&W.

Regeldruk

De verantwoordelijkheid voor de aanpak van regeldruk wordt belegd bij twee staatssecretarissen. CDA’er Mona Keijzer wordt als staatssecretaris van Economische Zaken verantwoordelijk voor de aanpak van regeldruk in het bedrijfsleven. Partijgenoot Raymond Knops gaat op Binnenlandse Zaken de regeldruk voor burgers te lijf.

De tijd zal leren of het verdelen van de milieuvraagstukken onder vier ministeries tot vermindering van de regeldruk zal leiden. Wij als adviesbureau in het ‘milieuveld’ hebben daar in ieder geval onze bedenkingen bij.

 

Advisering bedrijven

Milieu-adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden