U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Meetonzekerheid bij continue metingen

september 2018

Onlangs is een memo verschenen waarin de bepaling van de meetonzekerheid bij continue metingen is uitgewerkt. Ook de correctie van korte en lange termijn gemiddelde concentraties bij toetsing aan de emissie-eis krijgt hierin aandacht. Het Activiteitenbesluit stelt eisen aan de maximale meetonzekerheid bij continue metingen. Over de methode voor het vaststellen van de meetonzekerheid bestaat echter veel onduidelijkheid. Deze nieuwe memo, die op de website van Infomil is te vinden, geeft hier nu een eenduidige uitleg over.

Vuistregels voor meetonzekerheid

Voor situaties met geen of geringe overschrijdingen van de emissie-eis gelden de volgende vuistregels voor de meetonzekerheid:

  • individuele waarneming = 66% van de meetonzekerheidseis
  • lange termijn gemiddelde = 26% van de meetonzekerheidseis

Deze percentages gelden dan ook voor de correctie van respectievelijk de korte en lange termijn gemiddelde concentraties. Voor andere situaties geldt een meer complexe aanpak.

Krijgt u als onderneming te maken met de verplichting om uw emissies te meten en heeft u hulp nodig bij het voldoen aan deze verplichting, neem dan contact op met Milieu-adviesbureau Opifex b.v.

Bron: Infomil

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden