U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Kabinet scherpt energiebesparingsplicht aan

juli 2022

De energiebesparingsplicht is het belangrijkste instrument voor het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven. Het kabinet breidt de plicht uit: ook grote energieverbruikers, inclusief deelnemende EU-ETS bedrijven, zijn vanaf 2023 direct vanuit de wetgeving verplicht hun energieverbruik te verduurzamen. Naast energiebesparende maatregelen gaat het daarbij nu ook om CO2-reducerende maatregelen. Ook gaat er meer bevoegdheid en middelen naar de omgevingsdiensten om hierop te kunnen toezien. Ten slotte schrijft minister Jetten in een brief aan de Tweede Kamer dat hij lijsten met erkende energiebesparende maatregelen per sector actualiseert.

Verwacht wordt, dat de hiervoor benodigde wetgeving in het najaar in voorhang aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, zodat de aanscherpingen in 2023 in kunnen gaan.

Energiebesparing

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een energieverbruik gelijk of meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar om alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De doelgroep wordt nu dus uitgebreid door ook energiegrootverbruikers (gasverbruik meer dan 75.000 m3 en/of elektriciteitsverbruik meer dan 200.000 kWh per jaar) vanaf volgend jaar te verplichten energiebesparende maatregelen te nemen. Een deel van de doelgroep viel voorheen onder de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MJA3) en een deel had geen directe energiebesparingsplicht, tenzij dit in de vergunning was voorgeschreven. Vanaf 2023 valt de volledige doelgroep onder de aangepaste energiebesparingsplicht, die dan direct werkend zal zijn vanuit de wetgeving. Het is dan niet meer nodig voor het bevoegd gezag om hiervoor eerst voorschriften op te nemen in de omgevingsvergunning.

Erkende maatregelenlijsten (EML)

Belangrijk onderdeel van de energiebesparingsplicht zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Door het uitvoeren van de toepasselijke maatregelen kan een bedrijf of instelling invulling geven aan de energiebesparingsplicht. Het actualiseren van de EML naar de laatste stand van de techniek, investerings- en energieprijzen is bijna gereed. Ook de opzet van de EML wordt aangepast om rekening te houden met het stelsel van de Omgevingswet. Deze zomer worden de geactualiseerde EML in consultatie gebracht.

De EML kunnen onvoldoende uitputtend de energiebesparingsmogelijkheden bij de complexere processen van grootverbruikers afdekken. Voor grootverbruikers wordt daarom bij de aanpassing van de energiebesparingsplicht een verplicht vierjaarlijks onderzoek naar de verduurzaming van het energieverbruik geïntroduceerd. Grootverbruikers zijn straks verplicht procesmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te identificeren, op te nemen in een uitvoeringsplan en uit te voeren. Een nadere invulling van de randvoorwaarden waaraan het onderzoek moet voldoen, waaronder een isolatiescan, een onderzoek naar aandrijfsystemen en een basislijst van maatregelen die in elk geval onderzocht moeten worden, zal deze zomer ook in consultatie gebracht worden.

Toezicht en handhaving

Voor de handhaving van de energiebesparingsplicht is het belangrijk dat er voldoende capaciteit is bij omgevingsdiensten. Om het toezicht te verbeteren, past het Kabinet het zogenoemde basistakenpakket van de omgevingsdiensten aan en kunnen ze de energieverbruiksgegevens bij netbeheerders opvragen. Zo hebben de omgevingsdiensten altijd toegang tot de juiste informatie.

Bron tekst: Rijksoverheid

Bron foto: Pixabay

 

 

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Dit kan gevolgen hebben voor lopende vergunningprocedures.

Lees meer

Referenties bedrijven

Referenties overheden