U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Informatieplicht energiebesparende maatregelen van start

april 2019

Vanaf 19 maart 2019 kunnen bedrijven en instellingen in het eLoket op de website www.mijn.rvo.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Zo voldoen ze aan de Informatieplicht energiebesparing uit de Wet milieubeheer (zie artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit). Hiermee krijgt de reductie van CO2-uitstoot een extra impuls.

Rol gemeenten

Voor gemeenten is dit een belangrijke ontwikkeling. Via het eLoket moeten bedrijven rapporteren welke maatregelen zij wel of niet getroffen hebben om energie te besparen. Voorheen moesten gemeenten zelf aantonen of de bedrijven de maatregelen wel of niet hadden genomen. Met deze nieuwe tool kunnen bedrijven eenvoudig en uniform rapporteren.

Doel informatieplicht

Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven samen energiebesparing stimuleren. Hiermee krijgt de reductie van CO2-uitstoot een extra impuls. Zo’n 125.000 bedrijven en instellingen moeten vóór 1 juli 2019 hun maatregelen rapporteren in het eLoket op de website www.mijn.rvo.nl. Partijen die niet rapporteren, kunnen sancties verwachten.

Voor wie?

Alle bedrijven en instellingen (type A en B inrichtingen, zie het Activiteitenbesluit voor een toelichting) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken (MJA en EED-plichtige bedrijven uitgezonderd), hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen per inrichting te rapporteren. Bedrijven met een omgevingsvergunning milieu (type C inrichtingen) hoeven niet in het eLoket te rapporteren. Energiebesparing wordt voor deze bedrijven via hun vergunning gereguleerd.

De Informatieplicht energiebesparing helpt de doelen uit het Energieakkoord te bereiken.

Heeft uw bedrijf hulp nodig om deze informatieverplichting vóór 1 juli 2019 geregeld te krijgen of om via het eLoket te rapporteren? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Bron tekst: VNG

Bron foto: https://pixabay.com/nl/

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden