Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat de Wet Milieubeheer aanscherpen. Bedrijven moeten dan verplicht melden welke energiebesparingsmaatregelen ze genomen hebben, zodat de handhaving van de Wet Milieubeheer makkelijker wordt.

Energiebesparing

Vanwege de korte tijd die resteert, zijn ingrijpende maatregelen nodig om het doel van extra energiebesparing binnen bereik te brengen. Als belangrijkste maatregel komt er een informatieplicht in de Wet Milieubeheer. De Wet schrijft al jaren voor dat bedrijven besparingsmaatregelen moeten nemen die ze in vijf jaar terugverdienen. Dat zijn relatief eenvoudige maatregelen. De Wet is echter onduidelijk voor bedrijven en voor inspecteurs lastig te handhaven. Resultaat daarvan is dat er te weinig zicht is op wat bedrijven deden. Die krijgen nu de plicht te melden welke maatregelen ze hebben getroffen. Met de nieuwe informatieplicht kunnen inspecteurs gericht achterblijvers controleren.

Het ministerie van EZK maakt met de gemeenten concrete prestatieafspraken over de uitvoering van deze maatregel. Tevens komt er een eenvoudig digitaal systeem waar bedrijven kunnen melden wat ze hebben gedaan om zich aan de wet te houden.

Hoewel dit formeel pas in 2019 ingaat, is met het bedrijfsleven en gemeenten afgesproken nu al op deze manier te gaan werken. Hier wordt 3 miljoen voor vrijgemaakt.

Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf gaat betekenen dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons adviesbureau.

Bron: SC Online / Rijksoverheid