U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

CO2-heffing industrie van start gegaan

januari 2021

Half december 2020 stemde de Eerste Kamer in met de wet CO2-heffing, nadat de Tweede Kamer dat op 12 november 2020 al had gedaan. Met de wet wordt geregeld dat de grotere industriebedrijven vanaf 2021 een heffing betalen voor hun CO2-uitstoot. De ministeriële regeling tot uitvoering van de CO2-heffing industrie is inmiddels ook gepubliceerd (zie de Staatscourant). De CO2-heffing is vanaf 1 januari 2021 van kracht.

De regeling bevat de uitwerking van een aantal delegatiebepalingen uit de Wet CO2-heffing industrie. Het gaat onder meer om regels aan het industrieel monitoringsplan, de berekening en verslaglegging van de industriële jaarvracht, het register dispensatierechten industrie en de berekening van dispensatierechten. Bij de uitwerking van deze regels is aangesloten bij de regels van het EU ETS.

Welke bedrijven vallen onder de CO2-heffing

De heffing is van toepassing op de CO2-emissies van (ETS-)installaties in de industrie, afvalverbranding en enkele specifieke processen waar lachgas (N2O) bij vrijkomt. De heffing is ook van toepassing op ETS-installaties in de energiesector die warmte produceren voor industrieel gebruik. Het gaat in totaal om ongeveer 400 bedrijven en installaties in Nederland.

Een prijs voor CO2-uitstoot

De CO2-heffing koppelt een prijs aan de industriële emissie van een ton CO2. Bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen hoeven niet het volledige tarief te betalen. Het tarief van de heffing wordt voor ETS deelnemers verminderd met de prijs van een emissierecht (EUA) in het ETS. Deze prijs wordt ieder jaar vastgesteld voor het daaropvolgende jaar.

Voor de bedrijven die wel onder de heffing maar niet onder het EU ETS vallen, geldt dat zij wel het volledige tarief voor dat jaar moeten betalen. Voor de industriële emissie van elke ton CO2, verminderd met het aantal dispensatierechten, betalen deze bedrijven in 2021 dus 30 euro. Het tarief loopt daarna ieder jaar op.

Als u meer wilt weten over deze nieuwe heffing kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.

Bron: NEa (Nederlandse Emisieautoriteit)

Bron foto: Pixabay

 

 

 

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden