U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Beleidsregels aanpak stikstof van kracht

december 2019

De nieuwe provinciale beleidsregels die alle 12 provincies dinsdag 10 december 2019 hebben vastgesteld is van kracht. Op 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd. De beleidsregels gaan over de vergunningverlening van activiteiten waarbij sprake is van intern of extern salderen. In de provincie Fryslân zijn de beleidsregels nog niet van kracht.

Extern salderen met agrarische bedrijven is nog niet mogelijk. De streefdatum hiervoor is februari 2020.

Bij intern salderen maakt een bedrijf stikstofruimte vrij binnen het eigen project of op de eigen locatie, bij extern salderen neemt een bedrijf stikstofruimte over van een ander bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt. Dit geldt overigens ook voor plannen.

Bij het afgeven van vergunningen voor stikstof, waarbij gebruik wordt gemaakt van extern salderen, is de basis dat bij alles wat we doen, dat 30% ten goede komt aan de natuur. Het terugdringen van de stikstofdepositie vormt sowieso bij alle maatregelen die worden genomen het uitgangspunt.

Een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming zal in de meeste gevallen bij de provincie moeten worden aangevraagd. De omgevingsvergunning bij de gemeente. Het is ook mogelijk de natuurtoestemming hierin mee te nemen; de gemeente zal de provincie dan verzoeken om een verklaring van geen bedenkingen. Voor een besluit op een aanvraag geldt een behandeltermijn van 13 weken.

Tijdelijke noodwet stikstof verworpen

De Tweede Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel Tijdelijke noodwet stikstof verworpen. De noodwet moest regelen dat de vergunningplicht voor projecten van ‘dringend openbaar belang’ worden vervangen door een melding aan Gedeputeerde Staten. Onder ‘dringend openbaar belang’ werden alle projecten op het gebied van woningbouw, bouw van infrastructuur en landbouw aangemerkt, behalve megastallen. Met deze noodwet wilden de indieners boeren, bouwers en anderen weer aan de slag laten gaan. Dit gaat dus niet door.

Bron: Bij12

 

 

 

 

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Referenties bedrijven

Referenties overheden