U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

ARIE-regeling na 1 juli 2022 voor meer bedrijven van toepassing

augustus 2021

Er is een nieuw voorstel gedaan om het Arbeidsomstandighedenbesluit en de onderliggende regeling te wijzigen. Hiermee wordt een nieuwe opzet van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen geïntroduceerd. Deze nieuwe ARIE-regeling treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot 1 juli 2023 de tijd om aan bepaalde verplichtingen van de ARIE te voldoen.

De Rijksoverheid verwacht dat door de nieuwe ARIE-regeling zeker 200 extra bedrijven onder deze regeling komen te vallen. Deze bedrijven moeten dan aan de ARIE-verplichtingen gaan voldoen, zoals het uitvoeren van een ARIE inzake de beheersing van de risico’s van zware ongevallen, het ontwikkelen en invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem en het opstellen van een intern noodplan. Ook moeten alle bedrijven die ARIE-plichtig zijn ervoor zorgen dat ze als werkgever een eenmalige melding aan de Inspectie SZW doen.

Aanwijzing gebeurt voortaan op basis van de CLP-verordening (indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen), waarbij categorieën van stoffen en individuele stoffen worden gelinkt aan een drempelwaarde, die wordt opgenomen in de Arbeidsomstandighedenregeling. Dit lijkt op de systematiek die wordt gebruikt bij het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 2015.

Meer specifiek wordt uitgegaan van 30 procent van de drempelwaarden voor lagedrempelinrichtingen (inclusief sommatieregeling) van het Brzo 2015. Zie onderaan deze tekst voor de link naar de stoffenlijst met drempelwaarden.

Wilt u weten of uw bedrijf onder de ARIE-regeling komt te vallen, neem dan contact op met één van onze adviseurs.

 

Stoffenlijst:

https://www.kwa.nl/files/202007/raw/79a0f393e227da4b72d29bd9cee2247a.pdf

 

Bron tekst: Rijksoverheid / Toxic

Bron foto: Pixabay

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE